Digitális Témahét 2022

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére bevezetett Digitális Témahét immár hetedik alkalommal indul útjára 2022. április 4. és 8. között. A tanév rendjében is szereplő program fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program törekvése, hogy a digitális kompetencia-fejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is, ezáltal a pedagógusok és diákok minél többféle tanórán vagy tanórán kívüli foglalkozáson, változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejlesszék képességeiket.

 A Digitális Témahét keretében megvalósuló projektek feladata, hogy a diákokat minél inkább felkészítsék a digitális eszközök célzott és tudatos felhasználására, vagyis arra, hogy a technológiát komplex problémák megoldása érdekében használják. A program célja az is, hogy a Témahét során nyert tapasztalatokat a diákok és a pedagógusok mind gyakrabban használják a hétköznapi tanulás keretei között, ezzel is elősegítve, hogy az iskolából kilépő diákok helyt tudjanak állni a továbbtanulás vagy a munka világának digitális elvárásai között.

Iskolánk - a tavalyi sikeres megvalósítást követően - idén is regisztrált felső tagozatos osztályaival a Témahétre. Célunk, hogy a pedagógusok és gyerekek által megválasztott témakörök feldolgozására a matematika, a természet- és mérnöki tudományok, valamint a művészet- és társadalomtudományok együttes, multidiszciplináris megjelenítésén keresztül kerüljön sor. Legfőbb feladatunk az lesz, hogy a nevelőtestület pedagógusai közötti együttműködés, a digitális technológia alkotó használata mentén és a projektmódszer alkalmazásának kiterjesztése mellett valósuljon meg a tanulók fejlesztése.

A témahét keretében a felsős tanulók 1-3. óráját fogjuk megtartanimajd a gyerekek az évfolyamukhoz beosztott pedagógusok irányításával 90-120 perces foglalkozáson vesznek részt. Ez idő alatt a kiválasztott témának megfelelő anyagokat dolgozzák fel az online térben megválasztott platformok, programok segítségével. A Digitális Témahét programsorozata során a felsősök hatodik és a hetedik órái elmaradnak. A tanulószobai foglalkozások a Témahéttől függetlenül megtartásra kerülnek.

Reméljük, az előttünk álló hét újra remek alkalmat biztosít a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztésére, ami hozzájárul az eszközök és felületek későbbi tudatos felhasználásához.

Jó munkát kívánunk a témahéthez!

microsoftsuli


diablogó2 

 

taneszköz 

 

 

 face

 

eü2023

 

 

vLOGOPALYAZAT

 

hatartalanul logo 

 

 

enapló

 

OneDrive-kicsi

ÉTKEZÉS

 

diák


bazis szogletes 2020 2023

minositett   

kozos ugy

mentoralo

 

attachment