HEROSZ

HEROSZ Szakkör 2022-2023

herosz22

Iskolánk már több, mint 10 éve tagja a HEROSZ Állatotthon iskolai tagozatának. 

A természet-és állatvédő szervezet havonta egy alkalommal, a 2022-23. tanévben a Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskolában minden hónap utolsó csütörtökén tartja foglalkozásait. 

Évente egyszer (májusban) külső helyszínen ismerkednek a gyerekek a természettel. 

A tagság feltétele 2500 Ft befizetése, amellyel az Állatotthon működését segítik, ezzel is ösztönözve a gyerekeket és szülőket az önkéntesség vállalására. 

Fontos számunkra, hogy a gyerekek ne csak megtanulják az elméleti tananyagot, de azt a gyakorlatban alkalmazni is tudják. ÖKO-iskolaként a környezetvédelem beépül a helyi tantervbe is. Iskolai rendezvényeink, szervezéseink során a gyerekek testközelbe kerülnek a természettel. Megtanulnak figyelni, hallani és tapasztalni, hiszen célul tűztük ki a környezettel harmonikus életvitel megismertetését, illetve azt, hogy megtanítsuk a gyerekeknek a természet törvényeit, melynek figyelembevételével óvjanak minden élőlényt és a Földet. Megtanulják, hogy a környezetvédelem minden egyes ember érdeke, mert így tudunk a XXI. század kihívásainak megfelelő jövőképet adni. Gondolataikban és cselekedeteikben is ösztönözzük az önkéntesség vállalását.

A HEROSZ Fejér Megyei Szervezetének tevékenységéről a http://fehervariallatotthon.hu/hu/hirek honlapon találnak bővebb információt.

Taglétszám:                  33 fő

Előadások:                    minden hónap utolsó csütörtökén 13:45 – 14:35

Témák: 

  szeptember -      tagszervezés, ismertető, tagdíjszedés

  október -          az állatok helyes tartása

  november -       hüllők és más érdekes állatok

  december -       állatok karácsonya

  január –            a vadmadárkórház bemutatkozása

  február -           környezetvédelem és amit a lepkékről tudni lehet

  március -          magyar kutyafajták, fajmentés

  április -            galambok és nyestek, állatok a városban

  május -             foglalkozás az állatotthonban vagy játék az iskolában

  június -            nyílt nap az állatotthonban

A HEROSZ iskolai tagozat működtetésének célja

Örökös ÖKO iskolaként kiemelt feladatunk gyermekeink környezettudatos nevelése.

Az állat- és növényvilággal, közvetlen környezetünk természeti értékeivel való ismerkedés lehetőségének ad teret kezdeményezésünk. 

A gyermektagozat elindításával egy olyan nemzedéket szeretnének felnevelni, akiknek az ÉLET tisztelete, bármibe is költözzön bele – emberbe, állatba vagy növénybe - természetes! Akik tenni is akarnak azért, hogy emberhez méltó környezetben nőhessenek fel az új generációk, s nem utolsósorban megtapasztalják a közösségi munkát, a szolidaritás érzését.

A szakkör tevékenységének rövid bemutatása

A HEROSZ Országos Állat- és Természetvédő Egyesületet Hermann Ottó, a nagy polihisztor, természettudós hozta létre 1882-ben. Magyarország első, sokáig egyetlen állatvédő egyesülete Európában is úttörőnek számított.

A gyerekek havonta egy alkalommal gyűlnek össze, ahol szakemberek vezetésével, előadás keretében vagy gyakorlati bemutatón ismerkednek környezetünk növény- és állatvilágával.

Olyan kérdésekre kaphatunk választ mint: 

-        Hogyan kell gondozni és ellátni a családba került állatot?

-        Hogyan neveljünk egy állatot, hogy igazi barát legyen és ne gondok forrása?  

-        Milyen civil szervezetek dolgoznak hazánkban ember és környezete harmonikus együttélése érdekében?

Előadóink a természetvédelem elkötelezett hívei: 

Krepsz Gyöngyi zoológus, Dr. Berkényi Tamás állatorvos, Dr. Banizs Károly - a környezetvédelmi bizottság tanácsnoka, Dr. Radics József - a bizottság alelnöke, Szabó Krisztina - egy állatkereskedés tulajdonosa, Keller János - a MEOE Székesfehérvári Szervezetének elnöke, Fenyvesi László - természetőr és még sokan mások. 

 

 

microsoftsuli


diablogó2 

 

taneszköz 

 

biztosítás2024

 

 

 face

 

orvosi2024

 

 

vLOGOPALYAZAT

OneDrive-kicsi

ÉTKEZÉS

 

diákigazolvány

diák


attachment

minositett   

kozos ugy

mentoralo

 

attachment